naar vorige pagina
tenslotte

In mijn jeugd werden vrouwen nog ontslagen als ze trouwden en waren ze handelingsonbekwaam. Gemengde huwelijken waren een probleem: twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen. Dat lijkt verleden tijd. Het huwelijk is opengesteld voor twee mannen of twee vrouwen. Er is ook aandacht en respect gekomen voor transgenders. Sinds eind jaren zeventig fungeert een regenboogvlag als symbool van de homobeweging. De vlag is een teken van lesbische en homoseksuele trots en tegelijk voor de diversiteit van deze levenswijze. De regenboogvlag verwijst niet naar bepaalde groepen maar naar een beginsel. Het uitgangspunt dat ieder mens het recht heeft om zelf zin en vorm te geven aan het eigen bestaan zolang het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet wordt aangetast.Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn of haar eigen geluk. Iedereen is wel een beetje anders en dat is mooi.

Kort na de oorlog begonnen Niek Engelschman (pseudoniem Bob Angelo) en zijn vrienden, veelal oud-verzetsmensen, met de Shakespeare Club. De eerste bijeenkomst vond plaats in het Amsterdamse Krasnapolsky Hotel in het weekend van 7 op 8 december 1946. In 1949 werd de Club omgedoopt tot het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel COC. Het COC ontwikkelde zich tot een sterke, internationaal actieve belangenorganisatie met 65 duizend volgers, duizenden leden, honderden vrijwilligers, twintig regionale COC-verenigingen en een kantoor in Amsterdam. Het COC heeft in alle afdelingen werkgroepen voorlichting en heeft ook in de politiek veel bereikt. Er is gelukkig vooruitgang te constateren in onze diverse en multiculturele samenleving, maar we zijn er nog niet. Mensen op leeftijd gaan weer de kast in als ze in een verzorgingshuis komen. Helaas wordt er soms op straat agressief gereageerd als twee mannen hand in hand lopen. Het is nodig te blijven werken aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn.

boog

info