terug naar vorige pagina

Vervolg Familiegeschiedenis van der Mark- Kool

Deel 2: Een Kool met een van Spanje, zo moet je wel geloven in Sinterklaas

Als je Oma van Spanje heet dan heb je een voorliefde voor 5 december. Als je met genealogie begint en je leest als verklaring voor de naam Kool: 1.Patroniem in onverbogen vorm bij de voornaam Kool, een verkorte vorm van Nicolaas 2. Eventueel een beroepsbijnaam (bron: Meertens Instituut) ja dan wil je wel in Sinterklaas geloven.

Van Spanje, daar weten we nog iets van. Met onze ouders en oma gingen we naar ome Willem in den Haag. Van ome Han in den Haag hadden we ook wel eens gehoord. Bij ome Jan in Woerden kwamen we regelmatig als zondags fietsuitstapje. Tante Grada in Utrecht was gezellig om naar toe te gaan. Ome Arie de kleermaker die bij ons in de buurt woonde, werd al moeilijker. Marga wist niet eens dat hij bestond. Verder was er een ongetrouwde nicht van oma,Griet. Oma had daar een stevige band mee. Griet had een broer Daan (meer dan 40 jaar koster in Wychen) Weliswaar hebben we hem nooit in levende lijve ontmoet, maar we hebben zoveel foto's in ons bezit dat hij een goede bekende van ons is geworden. We zijn zelfs op zoek gegaan naar zijn graf in Wychen. Dat was niet moeilijk te vinden. Hij heeft het allermooiste plaatsje op het kerkhof. Kortom, die familie van Spanje, dat wisten we allemaal wel.

Wat ons intrigeerde was de onbekende Opa Kool. Gestorven toen hij 48 jaar oud was, nog voordat Ria ter wereld kwam. Volgens de verhalen is hij geboren in Breukelen bij hotel de Witte Olifant. Maar waar? Naast de schoorsteen van ons ouderlijk huis hing een pentekening, naar het idee van Ria had dat te maken met Opa Kool.

We hebben heel Breukelen afgezocht naar bovenstaand huis. In het archief van Utrecht vonden we in het DTB boek acte 5 dat Cornelis Kool op 4-2-1895 des namiddags om 6 uur is geboren in Breukelen St. Pieters Wijk A no. 95. In het betreffende bevolkingsregister vonden we onder Wijk A no 95 het adres Straatweg 105. Een makkie?? Wij er naartoe. Lijkt er niet op en bovendien ligt dat stuk Straatweg niet in Breukelen St. Pieters. Is de weg verlegd? Of is hij geboren in een soort kraamkliniek? Verder zoeken. Alles wat maar een beetje leek daar in Breukelen St. Pieters, daar aan weerszijde van de Vecht, hebben we bekeken op restanten die gelijkenis vertoonde met onze foto. Ook aan de achterkant gegluurd of daar een belletje van herkenning zou gaan rinkelen. Wij zij er tot nu toe niet uitgekomen. Groot kan het niet geweest zijn.

Op 2 februari 1892 hadden zijn ouders zich in Breukelen gevestigd, daarvoor woonden zij in Jutphaas. Op 16 april 1895 verhuisde het gezin naar Maarssen. Waar opa Kool woonde in Maarssen na 1895 tot aan Harmelen 1912 is onbekend. Op 2 januari 1913 staat hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Utrecht op het adres Koningsweg 21. Op 10 juli 1915 vertrok hij naar Woerden om op 16 februari 1920 terug te keren naar Utrecht (Koolstraat 17). Binnen Utrecht volgde een reeks verhuizingen: 3 maart 1920 Otterstraat 3; 4 juli 1929 Otterstraat 83; 11 augustus 1930 Lange Smeestraat 18; 5 november 1930 Otterstraat 85; 8 april 1932 Bethlehemweg 39; 13 januari 1933 Maetsuijkerstraat 11 bis. Op zijn persoonskaart vinden we dat hij 25 februari 1939 naar Coornhertstraat 8 bis in Utrecht ging, alwaar hij 29 maart 1943 overleed.

Broer Jan, ja die was wat deftiger. Die was in Indië geweest en is daarna een sigarenwinkel begonnen in de Maetsuykerstraat in Utrecht. Sigarenwinkel 'Madjoe'. Heerlijk rook het daar. Tante To, de oudste zus woonde daar met hem samen en hielp ook mee in de winkel. Tante Tiny, de jongste, was getrouwd, al was er iets geheimzinnigs mee. Zij had 2 kinderen die net als ik (Ria) in de Maetsuykerstraat logeerden, zij meer als ik. Een bijbehorende vader, nooit gezien. Mij (Marga) zeggen deze verhalen niets. Ik ken alleen het verhaal van de pindadoppen, de schoenen op de trap. Dat was zo: In 1933 kwamen Opa en Oma Kool en hun 4 kinderen in de Maetsuykerstraat boven de sigarenwinkel wonen. Oma was behoorlijk beducht voor haar schoonzus en zwager. Onze Opa en ook de kinderen moesten zachtjes doen. Opa deed dat keurig. Hij kwam naar boven op kousenvoeten, maar bovenaan de trap donderde hij zijn schoenen naar beneden en nog meer van die rotgeintjes. Zoals het op een warme zaterdagavond pinda's pellen bij het open raam, keurig op een krant en dan als hij klaar was, de krant naar beneden laten vallen.

Opa Kool was arbeider. Volgens zijn persoonskaart bierbottelaar, knecht te de Krans, grondwerker. Onze moeder had het erover dat hij groenten ventte, los werkman was en overal mee handelde waar hij geld in zag. Misschien waren zijn ouders wel rijker?

Zijn moeder kwam uit Loenen en zijn vader uit Zuilen. Beide ouders vroeg overleden. Mij (Ria) staan verhalen bij dat hij en zijn broer en zussen in het weeshuis aan de Maliesingel woonden. Niet kunnen vinden of dat op waarheid berust. Maar het verhaal ging dat Opa altijd wegliep naar Steenwijk. Wat hij daar toch mocht zoeken? Geen enkel aanknopingspunt.

Gezocht in Loenen a/d/ Vecht Is daar nog iets van die moeder van Opa Kool (Johanna Wilhelmina van der Linden geboren 1864?) te vinden? Komen we een bekende naam tegen? Staat daar dat huis van die foto misschien? Het dorp ademt een gemoedelijke sfeer uit. Wat ons betreft mogen al onze voorouders hiervandaan komen. Daar kunnen we trots op zijn. Alleen jammer genoeg (nog) niets gevonden. Molen De Hoop zou het kunnen weten, het is een vervanger, maar vanaf 1672 heeft hier aan de Vecht een standermolen gestaan.

Zoeken in Gen Lias en zoeken in het archief van CBG leverde wél een serie voorouders op, waarbij vooral de aansluiting met eerder zoekwerk van een telg van de familie van Grieken ons een stuk terug in de tijd kon brengen. In het Utrechts archief vonden we doopaantekeningen in de RK Doopboeken v.d. Bullewijk (N-Holl 51 Bruin 1e en 2e deel) betreffende Waverveen, Botshol, De Winkel en de RK Doopboeken van Waveren betreffende Waveren, Botshol, Hollandsche Kade, Agterbosch, Rijke Waveren, de Polder. Een aantal voorouders zijn gedoopt in Botshol, nooit van gehoord, nu dan wel. En als je het dan eenmaal weet dan lees je ook in de krant van 9 juli 2003 een stuk over dit prachtige natuurgebied. Wij er op af.verder naar volgende pagina